คำถาม : ถั่วดาวอินคา
  • ประโยชน์เปลือกถั่วดาวอินคา
  • จากคุณ : -
  • Date : 9/11/2560 17:18:00
คำตอบ : เปลือกถั่วดาวอินคา สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือเชื้อเพลิงอัดแท่ง (ข้อมูลจากเวปของกรมวิชาการเกษตร) แต่ปัจจุบันมีการขายผลิตภัณฑ์เปลือกถั่วดาวอินคา โดยนำมาชงเป็นชาดื่ม และอ้างสรรพคุณมากมาย ซึ่งเมื่อสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ยังไม่พบข้อมูลที่จะมาสนับสนุนสรรพคุณการใช้ดังกล่าว