คำถาม : ขมิ้นชันกับผู้ป่วยไตวาย
  • ผู้ป่วยไตวายระยะ 5 ใช้ขมิ้นชันขับลมได้ไหมคะ
  • จากคุณ : -
  • Date : 9/11/2560 17:16:00
คำตอบ : ขมิ้นชัน มีสารสำคัญคือเคอร์คูมิน ซึ่งมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และต้านการอักเสบ นอกจากนี้มีการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสารเคอร์คูมินมีฤทธิ์ป้องกันการทำลายไตจากโรคเบาหวาน ไตวายเรื้อรัง และจากยาปฏิชีวนะและสารที่เป็นพิษต่อไต ขมิ้นชันจึงอาจช่วยป้องกันภาวะไตเสื่อมได้ อย่างไรก็ตามหากมีภาวะไตวายเรื้อรังระยะ 4-5 ซึ่งเป็นระยะที่ไตทำงานได้น้อยกว่าร้อยละ 30 หากต้องการรับประทานควรปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษา และควรตรวจเลือดดูการทำงานของไตทุกๆ 3 เดือน

เอกสารอ้างอิง :
1. Renoprotective effect of the antioxidant curcumin: Recent findings. Redox Biol. 2013; 1(1): 448–456.
2. Curcumin and Chronic Kidney Disease (CKD): Major Mode of Action through Stimulating Endogenous Intestinal Alkaline Phosphatase. Molecules 2014, 19, 20139-20156; doi:10.3390/molecules191220139