คำถาม : สารออกฤทธิ์ในว่านหางจระเข้
  • อยากทราบว่าสารออกฤทธิ์ในว่านหางจระเข้คือตัวไหนครับ
  • จากคุณ : -
  • Date : 7/11/2560 17:14:00
คำตอบ : สารสำคัญในการออกฤทธิ์สมานแผล คือ aloctin A และ aloctin B สารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดการอักเสบ คือ aloctin A, veracylglucan B และ C และ bradykininase ส่วน traumatic acid ออกฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหาร สารกลุ่ม anthraquinones ออกฤทธิ์เพิ่มการบีบตัวของลำไส้ ลดอาการท้องผูก