คำถาม : ใบทุเรียนเทศ
  • ขอถามว่าใบทุเรียนเทศ ช่วยต้านมะเร็งได้มั้ยคะ ซื้อได้ที่ไหนคะ
  • จากคุณ : -
  • Date : 7/11/2560 17:09:00
คำตอบ : การบริโภคใบทุเรียนเทศในรูปแบบชาชงหรือน้ำต้ม ข้อมูลวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบันยังมีน้อยมาก เป็นการศึกษาในหลอดทดลอง และส่วนใหญ่พบว่า ไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ถึงแม้ว่ามีบางงานวิจัยที่พบว่า น้ำต้มหรือชาชงใบทุเรียนเทศมีฤทธิ์ดังกล่าว แต่ต้องใช้ขนาดยาที่สูง และการบริโภคน้ำต้มในปริมาณที่มากจะเป็นพิษต่อไตและมดลูก ฉะนั้นหญิงตั้งครรภ์ห้ามรับประทาน นอกจากนี้น้ำต้มใบทุเรียนเทศยังประกอบด้วยสารต่างๆ ที่มีขั้ว ซึ่งอาจจะมีผลต่อร่างกาย เช่น สารกลุ่ม cardiac glycosides จะมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ

ส่วนกาารบริโภคใบทุเรียนเทศในรูปแบบยาผง หรือ ยาทิงเจอร์ที่สกัดด้วยตัวทำละลายอื่นที่ไม่ใช่น้ำ เช่น แอลกอฮอล์ อาจมีผลในการรักษาโรคมะเร็งได้จริง เนื่องจากมีงานวิจัยทั้งการศึกษาในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง และพบว่าสารสำคัญคือ สารกลุ่ม annonaceous acetogenins และสารกลุ่มแอลคาลอยด์ แต่สารกลุ่มดังกล่าวพบว่า ถ้ารับประทานในปริมาณมากและระยะเวลานาน จะเกิดพิษต่อเนื้อเยื่อสมอง ทำให้เกิดอาการพาร์กินสัน (atypical parkinsonism) และเกิดไตวายได้ด้วย

ดังนั้นการบริโภคใบทุเรียนเทศในรูปแบบยาต้มหรือยาชง ก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าการบริโภครูปแบบยาทิงเจอร์ หรือยาดอง หรือยาผง แต่การจะมีผลในการรักษาโรคมะเร็งหรือไม่ คงต้องมีการศึกษาในรายละเอียดอีกมากมาย โดยเฉพาะการศึกษาทางคลินิก

สำหรับแหล่งซื้อ ไม่มีข้อมูลด้านนี้ค่ะ

อ้างอิง : บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน “ใบทุเรียนเทศรักษามะเร็งได้ (จริงหรือ?) … ที่นี่มีคำตอบ” คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล