คำถาม : รากสามสิบ
  • สมุนไพรรากสามสิบที่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ ผู้ป่วยวัยทองสามารถทานได้ไหมคะ
  • จากคุณ : Su
  • Date : 26/10/2560 17:25:00
คำตอบ : สรรพคุณพื้นบ้านของรากสามสิบจะใช้เป็นยาบำรุงเลือด ปรับฮอร์โมนสำหรับเพศหญิง ทำให้เลือดลมไหลเวียนดี อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่ามีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงคือ ฮอร์โมนเอสโตรเจน และมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเม็ดสีของผิวหนัง ซึ่งถ้าผู้ป่วยวัยทองรับประทานรากสามสิบแล้วอาจทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งขึ้นได้ ทำให้เลือดลมไหลเวียนดี แต่อย่างไรก็ตาม ในการสืบค้นข้อมูลยังไม่พบรายงานการวิจัยของรากสามสิบต่อการบำรุงผิวพรรณ และการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ที่กล่าวไปแล้วนั้น ยังเป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลองยังไม่มีการศึกษาในคน สำหรับการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองพบว่า การกินส่วนรากในขนาดสูงถึง 2 ก./กก. ไม่พบความเป็นพิษ แสดงว่าการรับประทานรากสามสิบเป็นครั้งคราวมีความปลอดภัย แต่มีรายงานว่าการกินน้ำต้มรากสามสิบร่วมกับการใช้ผงรากสวนเข้าทางช่องคลอดเพื่อหวังผลให้แท้งบุตร ทำให้เกิดพิษจนถึงแก่ชีวิตได้ และไม่มีข้อมูลการศึกษาความเป็นพิษหากรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ดังนั้นหากต้องรับประทานเป็นเวลานานควรมีการตรวจการทำงานของตับและไตร่วมด้วย