คำถาม : ยาสมุนไพรที่มีผลต่อค่าการทำงานของไต
  • ยาสมุนไพรที่มีผลต่อค่าการทำงานของไต ที่ทำให้ไตแย่ลง มีอะไรบ้างคะ หรือหาข้อมูลได้จากที่ไหนคะ
  • จากคุณ : Sarinya
  • Date : 26/10/2560 17:21:00
คำตอบ : การรับประทานสมุนไพรทุกตัว ไตก็ทำหน้าที่กำจัดของเสียออกจากร่างกาย ซึ่งถ้าหากรับประทานมากเกินที่กำหนด ไตก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นอาจทำให้มีผลต่อไต
สมุนไพรที่ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อไตและควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคไต
- ชะเอมเทศ และมะขามแขก มีผลทำให้เกิดภาวะโปแตสเซียมต่ำในเลือด
- น้ำลูกยอ อาจทำให้เกิดภาวะโปแตสเซียมสูงในเลือด
- มะเฟือง มีรายงานว่าทำให้ไตเกิดความเป็นพิษจากออกซาเลท (oxalate nephropathy)
- ลูกเนียง (Archidendron jiringa) มีความเป็นพิษต่อระบบปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะยากและมีเลือดปน
- พืชสกุล Aristolochia เช่น Aristolochia fangchi เนื่องจากมีสาร aristolochic acid ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดความผิดปกติที่ไต ทำให้เนื้อไตมีสภาพเป็นพังผืด และเกิดภาวะไตวายได้
อย่างไรก็ตามการใช้สมุนไพรในขนาดสูงและใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดความเป็นพิษต่อตับและไตได้