คำถาม : เห็ดหลินจือแดง
  • สวัสดีค่า สอบถามเรื่องเห็ดหลินจือแดง มีข้อมูลที่มีผลต่อผู้ป่วยไตหรือไม่ค่ะ เนื่องจากพบคนไข้ที่รับประทานและมีค่า scr เพิ่มค่ะ และสมุนไพรใดที่มี evidence base ที่ชัดเจนเป็นข้อห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคไต ขอบพระคุณค่า
  • จากคุณ : Neng ka
  • Date : 25/10/2560 17:16:00
คำตอบ : จากข้อมูลงานวิจัยมีรายงานว่าเห็ดหลินจือมีฤทธิ์ลดน้ำตาล และไขมันในเลือด ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ขยายหลอดเลือด และลดภาวะโปรตีนในปัสสาวะในผู้ที่มีโกลเมอรูลัสที่ทำหน้าที่กรองเลือดที่หน่วยไตบกพร่อง อย่างไรก็ตามในเห็ดหลินจือ มีแร่ธาตุหลายชนิด รวมถึงโพแทสเซียมในปริมาณค่อนข้างสูง ดังนั้นในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังรุนแรง หากรับประทานเห็ดหลินจือเป็นประจำ อาจส่งผลทำให้ไตทำงานหนัก และไตเสื่อมมากขึ้น

โดยปกติสำหรับผู้ป่วยโรคไตจะไม่แนะนำให้รับประทานสมุนไพร เพราะไตจะต้องทำงานมากขึ้น ซึ่งจะมีผลให้ระดับคริเอตินินในเลือดสูงขึ้น

ส่วนสมุนไพรที่มีรายงานการเกิดความเป็นพิษต่อไต ได้แก่พืชสกุล Aristolochia เช่น Aristolochia fangchi เนื่องจากมีสาร aristolochic acid ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดความผิดปกติที่ไต ทำให้เนื้อไตมีสภาพเป็นพังผืด และเกิดภาวะไตวายได้ นอกจากนี้ ในผู้ป่วยโรคไตควรระวังการใช้ ชะเอมเทศ และ มะขามแขก เพราะอาจมีผลทำให้เกิดภาวะโปแตสเซียมต่ำในเลือด และ น้ำลูกยออาจให้เกิดภาวะโปแตสเซียมสูงในเลือด และมีรายงานว่า Juniper Berries ในปริมาณสูงทำให้ไตเกิดการถูกทำลายได้ (kidney irritation and damage) ส่วนมะเฟืองมีรายงานว่าทำให้ไตเกิดความเป็นพิษจากออกซาเลท( oxalate nephropathy) ได้

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร