คำถาม : สรรพคุณน้ำกระชาย
  • รบกวนสอบถามข้อมูลสมุนไพร สรรพคุณกระชายที่หลายคนนำมาทำน้ำกระชายดื่ม
  • จากคุณ : โรจนินทร์
  • Date : 17/10/2560 17:09:00
คำตอบ : สำหรับสรรพคุณตามที่กล่าวอ้างใน Youtube จะเป็นสรรพคุณตามตำรายาไทย ซึ่งบางสรรพคุณมีระบุอยู่จริง แต่ยังไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่รองรับว่าได้ผลตามนั้นทั้งหมดค่ะ ที่มีงานวิจัยค่อนข้างชัดเจนคือฤทธิ์ในการขับลม แก้จุกเสียด ท้องอืดท้องเฟ้อ และทางกระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้ใช้ส่วนเหง้าเพื่อรักษาอาการแน่น จุกเสียดเท่านั้น (อ่านเพิ่มเติมได้ในฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานตาม
http://medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/index.asp
ส่วนรายงานความเป็นพิษจากการบริโภคกระชายในรูปแบบของอาหารและเครื่องดื่มยังไม่มีค่ะ แต่ก็ไม่ควรใช้ในรูปแบบที่เข้มข้นเกินไป และควรสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้ด้วย เนื่องจากกระชายมีข้อมูลการศึกษาที่ค่อนข้างน้อย ทั้งในส่วนของฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการศึกษาความเป็นพิษ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่แพ้พืชตระกูลขิง เช่น ขิง ข่า ขมิ้น ไพล เนื่องจากเป็นพืชวงศ์เดียวกัน อาจทำให้เกิดการแพ้ได้