คำถาม : ขมิ้นชันแคปซูล ผลต่อการเกิดตับอักเสบในผู้ป่วย
  • แล้วขมิ้นชันแคปซูล กับเม็ดทานนานๆผลต่อการเกิดตับอักเสบในผู้ป่วย Hep B carrier ไหมครับ
  • จากคุณ : BRM
  • Date : 16/10/2560 15:49:00
คำตอบ : จากข้อมูลของขมิ้นพบว่า หากรับประทานขมิ้นชันเกินขนาดอย่างมาก หรือรับประทานระยะยาวมาก จะมีผลทำให้น้ำหนักร่างกายลดลง และตับทำงานหนักมากขึ้น เกิดภาวะเครียด (ในสัตว์ทดลอง) ดังนั้นผู้ป่วยโรคตับอักเสบไม่ควรรับประทานขมิ้น แต่ถ้าหากมีความจำเป็นหรือต้องการรับประทานก็ไม่ควรรับประทานต่อเนื่อง และควรมีการจะเลือดเพื่อดูค่าการทำงานของตับทุกๆ 3 เดือนค่ะ นอกจากนี้การรับประทานขมิ้นชันก็มีข้อควรระวังดังนี้ค่ะ

ข้อควรระวัง:
- ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์
- ควรระวังการใช้กับหญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์
- ควรระวังการใช้กับเด็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจากสาร curcumin ยับยั้ง CYP 3A4, CYP 1A2 แต่กระตุ้นเอนไซม์ CYP 2A6
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin, chlormethine, cyclophosphamide และ camptothecin เนื่องจาก curcumin อาจมีผลต้านฤทธิ์ยาดังกล่าว