คำถาม : ขมิ้นชัน กระตุ้นเซลล์แบ่งเซลล์ผิดปกติได้ ?
  • สอบถามข้อสงสัยคือมีนักวิจัย มช เคยทดลองว่า ขมิ้นชัน สามารถกระตุ้นเซลล์แบ่งเซลล์ผิดปกติได้ (ก่อมะเร็ง) จึงไม่ค่อยกล้ากินค่ะ
  • จากคุณ : ยุพดี
  • Date : 14/10/2560 12:49:00
คำตอบ : จากการสืบค้นจากฐานข้อมูลสมุนไพร ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล ตามรายงานการวิจัย ยังไม่พบข้อมูลของการรับประทานขมิ้นชันแล้วจะกระตุ้นเซลล์แบ่งเซลล์ผิดปกติได้ (ก่อมะเร็ง) ได้ แต่พบข้อมูลว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งเซล์มะเร็งเต้านม (การศึกษาในหลอดทดลอง) ยับยั้งเซลล์มะเร็งในถุงน้ำดี (ในสัตว์ทดลอง) และเมื่อดูงานวิจัยด้านความเป็นพิษก็ไม่พบข้อมูลการกระตุ้นเซลล์แบ่งเซลล์ผิดปกติได้ นอกจากนี้การรับประทานขมิ้นชันค่อนข้างมีความปลอดภัย แต่มีข้อควรระวัง ดังนี้
ข้อควรระวัง:
- ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์
- ควรระวังการใช้กับหญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์
- ควรระวังการใช้กับเด็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจากสาร curcumin ยับยั้ง CYP 3A4, CYP 1A2 แต่กระตุ้นเอนไซม์ CYP 2A6
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin, chlormethine, cyclophosphamide และ camptothecin เนื่องจาก curcumin อาจมีผลต้านฤทธิ์ยาดังกล่าว