คำถาม : ตะไคร้
  • ขอข้อมูลตะไคร้
  • จากคุณ :
  • Date : 12/10/2560 12:20:00
คำตอบ : ชื่อวิทยาศาสตร์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cymbopogon citratus (De ex Nees) Stapf. สารสำคัญที่ออกฤทธิ์ ได้แก่ น้ำมันหอมระเหยของตะไคร้ มีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้ คือ menthol, cineole, camphor และ linalool จึงลดอาการแน่นจุกเสียด และช่วยขับลม นอกจากนี้มี citral, citronellol, geraneol และ cineole มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้แก่ E. coli สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม link ด้านล่าง

http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/index.asp