คำถาม : สารแอนโดรกาโฟไลด์ในฟ้าทลายโจร
  • สวัสดีครับผม คือ ผมอยากทราบว่า โดสของสารแอนโดรกาโฟไลด์ในฟ้าทลายโจร มันเท่าไหร่ต่อน้ำหนักคน
  • จากคุณ : เรวัช3ดี
  • Date : 11/10/2560 16:56:00
คำตอบ : ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้ผงจากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร [Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees] ที่มีสารสาคัญ total lactone โดยคำนวณเป็น andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน้ำาหนัก (w/w) โดยมีขนาดและวิธีใช้ดังนี้

สำหรับบรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ
รับประทานครั้งละ 1.5 – 3 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
สำหรับบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน
รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 2 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน