คำถาม : ลดไข้จะใช้สมุนไพรตัวไหน
  • ลดไข้จะใช้สมุนไพรตัวไหนคะ ?
  • จากคุณ : Noy
  • Date : 10/10/2560 16:29:00
คำตอบ : ตามบัญชียาหลัก สมุนไพรใช้แก้ไข้ คือ บัวบก รางจืด มะระขี้นก หญ้าปักกิ่ง ตาม link ด้านล่างค่ะ
http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/herbal/list/652#item-9377

1. บัวบก : ขนาดและวิธีใช้:
ชนิดชง
รับประทานครั้งละ 2 - 4 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ชนิดแคปซูล
รับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
2. มะระขี้นก : ขนาดและวิธีใช้:
ชนิดชง
รับประทานครั้งละ 1 – 2 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด
รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
3. รางจืด : ขนาดและวิธีใช้:
ชนิดชง
รับประทานครั้งละ 2 - 3 กรัม ชงน้ำร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร หรือเมื่อมีอาการ
ชนิดแคปซูล
รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
4. หญ้าปักกิ่ง: ขนาดและวิธีใช้
ชนิดชง
รับประทานครั้งละ 2 – 3 กรัม ชงน้าร้อนประมาณ 120 – 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ชนิดแคปซูล
รับประทานครั้งละ 400 - 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร