คำถาม : ต่อมลูกหมากโต
  • ต่อมลูกหมากโตใช้สุมนไพรตัวไหน
  • จากคุณ : Pu
  • Date : 9/10/2560 16:42:00
คำตอบ : ถ้าหากเป็นต่อมลูกหมากโตแล้ว แนะนำให้ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันค่ะ ถ้ายังไม่เป็นแต่ต้องการรับประทานสมุนไพรเพื่อป้องกัน จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า พืชสมุนไพรที่มีรายงานการวิจัยทางคลินิกว่ามีฤทธิ์รักษาโรคต่อมลูกหมากโตได้แก่ มะเขือเทศ และฟักทอง โดยให้ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตระยะเริ่มต้นรับประทานซอสมะเขือเทศเข้มข้น (Tomato paste) วันละ 50 กรัม (มี lycopene อยู่ 13 มิลลิกรัม) ติดต่อกัน 10 สัปดาห์พบว่า มีผลทำให้ค่า prostate-specific antigen (PSA) ในเลือดซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะต่อมลูกหมากโตลดลง และการศึกษาทางคลินิกโดยให้ผู้ป่วยรับประทานแคปซูลสารสกัดเมล็ดฟักทองขนาด 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน มีผลทำให้ผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตมีอาการดีขึ้น เมื่อรับประทานติดต่อกันนาน 12 สัปดาห์ นอกจากนี้มีผลิตภัฑณ์สมุนไพรจากต่างประเทศได้แก่ ราก Nettle, ผล Saw palmetto และ เปลือก Pygeum เป็นต้น