คำถาม : เถาวัลย์เปรียงกับไพล
  • ถ้าเทียบกับเถาวัลย์เปรียง ประสิทธิภาพของไพลในการแก้ปวด ดีกว่าใช่มั้ยครับ
  • จากคุณ : เปี่ยมบุญ
  • Date : 8/10/2560 17:06:00
คำตอบ : คงไม่สามารถบอกได้ว่าสมุนไพรไหนมีฤทธิ์แก้ปวดดีกว่ากัน เนื่องจากยังไม่มีรายงานวิจัยเปรียบเทียบฤทธิ์ของสมุนไพรทั้งสองชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้มากกว่า โดยไพล มีใช้ภายนอกในรูปแบบครีม หรือน้ำมันไพล และรับประทานในรูปแบบยาตำรับ ส่วนเถาวัลย์เปรียงนั้นมักใช้รับประทาน

แต่การใช้เถาวัลย์เปรียงต้องระมัดระวังการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากมีรายงานว่าในผู้ป่วยที่ได้รับเถาวัลย์เปรียงบางราย มีจำนวนเม็ดเลือดขาวลดลงในวันที่ 7 ของการรักษา รวมทั้งในอาสาสมัครสุขภาพดีที่รับประทานแคปซูลผงเถาวัลย์เปรียง ครั้งละ 400 มก./วัน เป็นเวลา 2 เดือน พบปริมาณของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบ เช่น interleukin-2 (IL-2), interleukin-4 (IL-4) และ interleukin-6 (IL-6) เพิ่มมากขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังนั้นควรหมั่นสังเกตร่างกาย หากพบอาการผิดปกติควรหยุดรับประทานค่ะ