คำถาม : ไอ มีเสมหะ
  • ไอ มีเสมหะ ใช้สมุนไพรไรดี
  • จากคุณ : suwimol
  • Date : 8/10/2560 16:54:00
คำตอบ : ยาสมุนไพรที่ใช้สำหรับแก้ไอ ขับเสมหะ ตามสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีดังนี้
(1) ยาแก้ไอผสมกานพลู
(2) ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม
(3) ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง
(4) ยาแก้ไอพื้นบ้านอีสาน
(5) ยาตรีผลา
(6) ยาประสะมะแว้ง
(7) ยาอ้ามฤควาที
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link < href="http://kpo.moph.go.th/webkpo/tool/Thaimed2555.pdf" target=_blank>http://kpo.moph.go.th/webkpo/tool/Thaimed2555.pdf