คำถาม : สมุนไพรแก้ไข้
  • ตัวร้อนเป็นไข้ กินยาสมุนไพรตัวไหนคะ
  • จากคุณ : Nanna
  • Date : 7/10/2560 16:35:00
คำตอบ : ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใน สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ แนะนำกลุ่มยาแก้ไข้ มีดังนี้ค่ะ
1. ยาเขียวหอม
2. ยาจันทน์ลีลา
3. ยาประสะจันทน์แดง
4. ยาประสะเปราะใหญ่
5. ยามหานิลแท่งทอง
6. ยาห้าราก
สามารถดูรายละเอียดได้ตาม link นี้เลยคร่า
http://kpo.moph.go.th/webkpo/tool/Thaimed2555.pdf