คำถาม : เสาเรือนคลอน
  • เสาเรือนคลอน เป็นชื่อสมุนไพรหรือตำรับยาสมุนไพรครับ
  • จากคุณ : GIA
  • Date : 7/10/2560 16:20:00
คำตอบ : เสาเรือนคลอน ประกอบด้วยสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ 1. ม้าถอนหลัก 2. ผักโขมหรือ ผักหม 3. แก่นลั่นทม หรือ ลีลาวดี 4. สังวาลพระอินทร์ และ 5. ไม้หลักปักคงคา หรือ ว่านน้ำ โดยม้าถอนหลัก และผักโขม จะใช้ทั้งต้น ว่านน้ำ และ สังวาลพระอินทร์ใช้ส่วนราก และลีลาวดีจะใช้ส่วนของแก่น โดยนำทั้งหมดมาตากแห้ง แล้วจึงนำมาต้มในถุงผ้าและกรองเอาน้ำที่ผ่านการต้มแล้วมาดื่ม โดยควรดื่มประมาณวันละ 3 แก้วกาแฟ โดยสัดส่วนในการต้มจะใช้ม้าถอนหลักมากกว่าสมุนไพรตัวอื่น ส่วนอีก 4 ชนิดจะใช้ในปริมาณที่เท่ากัน

“ยาตำรับนี้มีสรรพคุณช่วยบำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อย ช่วยในการไหลเวียนโลหิต ซึ่งเมื่อโลหิตไหลเวียนดี ก็จะช่วยแก้ปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวได้ เพราะการที่โลหิตไหลเวียนดีขึ้นก็จะทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีขึ้นเช่นกัน จึงช่วยแก้ปัญหาสมรรถภาพทางเพศเสื่อมได้ เนื่องจากว่านน้ำมีฤทธิ์ร้อนทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ทั้งนี้ ยาดังกล่าวสามารถดื่มได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง แต่ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรดื่ม เพราะอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้ โดยยาเสาเรือนคลอนเป็นชื่อที่ใช้มาตั้งแต่โบราณ โดยเป็นยาที่จะต้องมีการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อไป