คำถาม : สมุนไพรไทยตำรับตรีเกสรมาศ
  • สมุนไพรไทยตำรับตรีเกสรมาศ ตามบัญชียาหลักเขียนรายละเอียดการใช้ไว้ว่าไม่แนะนำให้ใช้ยาต่อเนื่องเกิน 1 เดือน สอบถามเหตุผลของข้อนี้ครับ
  • จากคุณ : อนุสรณ์
  • Date : 6/10/2560 15:43:00
คำตอบ : โดยส่วนใหญ่สมุนไพรทุกชนิดจะให้รับประทานไม่เกิน 1 เดือน เพราะว่า ทุกครั้งที่รับประทานยาสมุนไพรเข้าไป ร่างกายจะนำส่วนดีของยาสมุนไพรไใช้ ส่วนที่ร่างกายไม่ต้องการจะถูกขับออกที่ตับ และไต ดังนั้นหากรับประทานติดต่อนานเกิน 1 เดือน ตับกับไต อาจทำงานหนักเกิดผลเสียได้ เพราะไม่สามารถขับสารที่ร่างกายไม่ต้องการออกได้ทัน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงให้รับประทานไม่เกิน 1 เดือน ค่ะ