คำถาม : สมุนไพรที่บำรุงและฟื้นฟูตับอ่อน
  • อยากทราบว่ามีสมุนไพรชนิดใดบ้างที่ช่วยบำรุงและฟื้นฟูตับอ่อนให้กลับมาทำงานได้ปกติและถ้ามีควรทานแบบใด
  • จากคุณ : โจ
  • Date : 8/9/2560 16:56:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีรายงานการวิจัยว่าสามารถช่วยฟื้นฟูสภาพตับอ่อนได้มีหลายชนิด เช่น สารสกัดจากเมล็ดทับทิม, สารสกัดจากชาดำ, สารสกัดจากเมล็ดองุ่น (grape seed proanthocyanidin extract; GSPE), สาร procyanidin จากองุ่น, สาร thymoquinone น้ำมันจากเมล็ดเทียนดำ, สาร polysaccharide จากฟักทอง, โปรตีนจากถั่วเหลือง และ สาร polysaccharides จากเห็ดหลินจือ แต่การศึกษาส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับเซลล์และระดับสัตว์ทดลอง อีกทั้งงานวิจัยที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้มีค่อนข้างน้อย จึงยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดถึงขนาดและวิธีการใช้ที่เหมาะสมค่ะ

เอกสารอ้างอิง :
1.Int J Prev Med 2014;5(4),394-404.
2.Life Sci 2006;78(19):2194-203.
3.Toxicology 2000;148:187-97.
4.Zhongguo Gonggong Weisheng 2004;20(11):1306-7.
5.Pteridines 2011;22(4):97-104. 6.Yingyang Xuebao 2008;30(2):211-2.
7.J Nutr Biochem 2014;25(9):954-63. 8.Int J Biol Macromol 2016;93(Part_A):904-912.
9.Chem Biol Interact 2016;247:30-38.