คำถาม : สมุนไพรรากสามสิบ
  • ผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่มาแล้วทานสมุนไพรากสามสิบได้มั๊ยคะที่เป็นแคบซูลค่ะ
  • จากคุณ : B Tong
  • Date : 18/8/2560 15:14:00
คำตอบ : ยังไม่มีข้อมูลระบุชัดเจนว่าสมุนไพรรากสามสิบมีฤทธิ์ช่วยรักษามะเร็งได้ผลในคน อีกทั้งการรักษามะเร็งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระยะของเซลล์มะเร็ง ความรุนแรงของมะเร็ง หรือการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย เป็นต้น ผู้ป่วยจึงควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะ

ที่มา : Mitra SK, Prakash NS, Sundaram R. Shatavarins (containing Shatavarin IV) with anticancer activity from the roots of Asparagus racemosus. Indian J Pharmacol 2012;44(6):732-6.