คำถาม : สาบเสือ
  • ต้นสาบเสือ ในทางการแพทย์ มีข้อควรระวัง หรือข้อห้ามใช้อะไรบ้างคะ
  • จากคุณ : วันศีล์
  • Date : 11/8/2560 12:28:00
คำตอบ : สาบเสือ มีการใช้ตามการแพทย์แผนไทยเพื่อห้ามเลือด แต่ข้อมูลการทดสอบทางคลินิกยังมีน้อย สำหรับข้อควรระวังหรือข้อห้ามใช้ ยังไม่มีข้อมูลระบุไว้ และยังไม่มีรายงานความเป็นพิษที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ไม่ควรรับประทานใบสาบเสือ การใช้ใบสาบเสือเพื่อห้ามเลือด เป็นการใช้ภายนอกเท่านั้น และหากมีบาดแผลรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์

เอกสารอ้างอิง :
- Asomugha RN, Ezejiofor AN, Okafor PN, Ijeh II. Acute and cytotoxicity studies of aqueous and ethanolic leaf extracts of Chromolaena odorata. Pak J Biol Sci 2015;18(1):46-9.
- Omokhua AG, McGaw LJ, Finnie JF, Van Staden J. Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob. (Asteraceae) in sub-Saharan Africa: A synthesis and review of its medicinal potential. J Ethnopharmacol 2016;183:112-22.