คำถาม : รากสามสิบ
  • สอบถามการกินยาสมุนไพรรากสามสิบ
  • จากคุณ : nisira
  • Date : 4/8/2560 17:30:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยระบุว่า รากสามสิบมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogenic Activity) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง เพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรรากสามสิบ อาจไปรบกวนสมดุลของระดับฮอร์โมนตามปกติได้ และอาจทำให้ผลของยา letrozole ลดลง เนื่องจากยา letrozole มีผลลดการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน เพื่อให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่กระตุ้นการตกไข่มากขึ้น นอกจากนี้ไม่มีงานวิจัยทางคลินิกที่ชัดเจนระบุว่ารากสามสิบช่วยรักษาภาวะผู้มีบุตรยากได้ ดังนั้นผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่แนะนำให้รับประทานรากสามสิบคู่กับยา letrozole

ที่มา :
- ถาม-ตอบ เก่า
- Pandey SK, Sahay A, Pandey RS, Tripathi YB. Effect of Asparagus racemosus rhizome (Shatavari) on mammary gland and genital organs of pregnant rat. Phytother Res 2005;19(8):721-4.