คำถาม : ข้อเสียของมะนาวไม่รู้โห่
  • ข้อเสียของมะนาวไม่รู้โห่ (หนามเเดง) มีอะไรบ้าง
  • จากคุณ : นันทภัค
  • Date : 4/8/2560 17:04:00
คำตอบ : รากของต้นหนามแดงหรือมะนาวไม่รู้โห่ (Carissa carandas L. (Auct.)) (มีสรรพคุณในการแก้คัน แต่ยังไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับฤทธิ์แก้คัน) พบสารกลุ่ม salicylic acid และ cardiac glycoside ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจให้ทำงานมากขึ้น และทำให้ความดันโลหิตลดลง และมีการศึกษาความเป็นพิษระบุว่า สารสกัดเอทานอลของรากต้นมะนาวไม่รู้โห่เมื่อให้แมวโดยฉีดเข้าเส้นเลือดดำ ฉีดเข้าช่องท้อง และให้ทางปาก ในขนาด 5 - 150 มก./กก. พบว่ามีผลทำให้สัตว์ทดลองคลื่นไส้ อาเจียน เซื่องซึม น้ำมูกไหล ท้องเสีย หายใจแรงและเร็ว (tachypnea) ชัก และตายในที่สุด โดยการให้ทางหลอดเลือดดำจะเกิดอาการคลื่อไส้ อาเจียนเร็วที่สุด คือใช้เวลา 3 - 5 นาที หลังจากให้สาร ส่วนการให้ทางช่องท้อง และทางปากใช้เวลา 10 - 20 และ 40 - 60 นาที ตามลำดับ แมวที่ได้รับสารสกัดทางเส้นเลือดดำทุกตัวตายภายในเวลา 1 - 2 ชั่วโมงหลังจากให้สาร เมื่อผ่าอวัยวะภายในพบว่าตับผิดปกติ มีการบวมของเซลล์ตับ (liver congestion) มีจุดเลือด (petechial hemorrhages) ที่ปอด และผนังลำไส้เล็ก โดยสรุปคือ รากต้นมะนาวไม่รู้โห่มีความเป็นพิษค่อนข้างสูง จึงต้องระมัดระวังอย่างหากต้องการนำมาใช้

นอกจากนี้ มะนาวไม่รู้โห่มียางสีขาว ถึงแม้ว่ายังไม่พบรายงานความเป็นพิษของยางโดยตรง แต่ยางอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ จึงควรล้างยางออกให้สะอาดก่อนนำมารับประทานค่ะ

ที่มา: จุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบับที่ 29(1)