คำถาม : การดื่มน้ำใบย่านาง
  • การดื่มน้ำใบย่านางต้องดื่มตอนท้องว่างจริงไหมคะห้ามดื่มหลังอาหาร
  • จากคุณ : รุ่งทิวา
  • Date : 7/7/2560 16:34:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล ยังไม่พบรายงานผลดีหรือผลเสียของการดื่มน้ำย่านางตอนท้องว่าง นอกจากนี้ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของย่านางยังมีไม่การศึกษาทางคลินิก จึงไม่สามารถระบุถึงวิธีการหรือขนาดรับประทาน รวมถึงความปลอดภัยในระยะยาว แต่หากต้องการดื่มน้ำย่านางแนะนำว่า ไม่ควรดื่มมากเกินไปหรือดื่มแทนน้ำ สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอ และควรมีการตรวจร่างกายควบคู่ไปด้วยค่ะ