คำถาม : หมามุ่ยสกัด
  • การรับประทานหมามุ่ยสกัด จะมีคุณและโทษอย่างไรบ้างคับ
  • จากคุณ : วราวุธ
  • Date : 14/6/2560 11:20:00
คำตอบ : ประโยชน์ทางด้านฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา มีการศึกษาพบว่าหมามุ่ยมีผลเพิ่มการเคลื่อนที่ของอสุจิและจำนวนอสุจิในเพศชายและสัตว์ทดลองเพศผู้ และในเมล็ดหมามุ่ยพบสาร L-dopa ที่อาจนำมาผลิตเพื่อรักษาโรคพาร์กินสันได้ ทั้งนี้การศึกษาฤทธิ์เหล่านี้อยู่ระหว่างการศึกษาจึงไม่สามารถยืนยันผลว่าหากรับประทานแล้วจะให้ผลเรื่องการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและรักษาอาการพาร์กินสันได้จริงหรือไม่

อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังในการรับประทานคือ เนื่องจากพบสาร L-dopa อยู่ปริมาณสูง ซึ่งสาร L-dopa นี้ เป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท dopamine ซึ่งมีผลต่อสมองส่วนต่างๆ ในหลายเส้นทาง โดยเฉพาะการควบคุมการเคลื่อนไหว และยังมีผลทำให้ความดันโลหิตต่ำลง อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาถึงความเป็นพิษในคนที่แน่ชัด การรับประทานในปริมาณที่มากหรือติดต่อกันเป็นเวลานานอาจมีผลเสียต่อร่างกาย และควรระมัดระวังการใช้ในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ รวมถึงผู้ป่วยที่ใช้ยารักษาโรคพาร์คินสัน เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันจนเกิดอันตรายต่อร่างกายได้