คำถาม : สิงหโมรา
  • วิธีดองเหล้ากับว่านสิงหโมราใช้ต้นสดหรือ ตากแห้งคะ
  • จากคุณ : ราตรี
  • Date : 7/6/2560 15:54:00
คำตอบ : ตามตำรายาไทยระบุว่าใช้ช่อดอกปิ้งไฟให้สุกเหลืองแล้วดองเหล้ากินแก้ริดสีดวงทวาร และส่วนก้านใบ (สด) หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ดองเหล้า ทำเป็นทิงเจอร์ กินเป็นยาเจริญอาหาร บำรุงโลหิต แก้โลหิตจาง