คำถาม : การทำสารสกัดจากพืช
  • สอบถามการทำสารสกัดจากพืช หัวไชเท้า ว่านตาลเดี่ยว มะเขือเทศ 3 ตัวนี้สกัดด้วยการหมัก โพรพีรีน ไกรคอล อย่างเดียวและการหมักด้วย แอลกอออลล์ผสม สารสำคัญจะยังคงอยู่มั้ยค่ะ อยากทราบข้อแตกต่างค่ะ สกัดแบบไหนสารสำคัญยังคงอยู่
  • จากคุณ : grazie19831
  • Date : 7/6/2560 15:51:00
คำตอบ : การสกัดด้วยตัวทำละลายทั้งสองชนิดจะให้สารสำคัญแตกต่างกันทั้งชนิดและปริมาณ โดยส่วนใหญ่การสกัดด้วยแอลกอฮอล์ (เอทานอลหรือเมทานอล) สามารถสกัดสารออกมาได้มากกว่าทั้งชนิดและปริมาณ แต่โดยทั่วไปทางด้านเครื่องสำอาง นิยมใช้สกัดด้วยโพรไพลีน ไกลคอล เพราะสามารถนำสารสกัดที่ได้ไปใช้ต่อได้โดยไม่ต้องกำจัดตัวทำละลายออก ส่วนการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ จำเป็นต้องนำไประเหยเอาตัวละลายออกก่อนนำสารสกัดที่ได้ไปใช้ ซึ่งการจะเลือกว่าจะสกัดด้วยตัวทำละลายชนิดใดนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดหรือกลุ่มของสารสำคัญที่ต้องการ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งานเป็นหลักค่ะ