คำถาม : ว่านขันหมาก
  • อยากทราบว่าในว่านขันหมากมีสารอินทรีย์ชนิดใดบ้างที่มีประโยชน์และโทษ
  • จากคุณ : ทวีศักดิ์
  • Date : 19/5/2560 15:35:00
คำตอบ : ว่านขันหมาก (Aglaonema simplex) ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับสารประกอบและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากนัก โดยมีรายงานหนึ่งระบุว่าสารสกัดจากใบและลำต้นของว่านขันหมากมีสารที่เป็นอนุพันธ์ pheophorbide และ hydroxy pheophorbide ของ chlorophyll a และ b มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง โดยมีคุณสมบัติเป็น Photosensitizer อย่างไรก็ตามสารกลุ่ม Photosensitizer อาจส่งผลข้างเคียคือเกิดภาวะที่ผิวหนังไวต่อแสงแดดได้ สำหรับการทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันโดยการป้อนและการฉีดสารสกัดแอลกอฮอล์หยาบจากผลของว่านขันหมากเข้าหลอดเลือดดำ โดยไม่พบความเป็นพิษหรือทำให้หนูตายในการทดสอบพิษแบบเฉียบพลันของสารสกัดในหนูเม้าส์ได้รับสารสกัดที่ความเข้มข้น 2,000 หรือ 5,000 มก.ต่อ กก.น้ำหนักตัว หรือฉีดสารสกัด 0.5 มล.ที่ความเข้มข้น 50 มก./มล. เข้าทางหลอดเลือดดำที่หางของหนู และในปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาผลของสารสกัดต่อความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ไขกระดูกของหนูแรทและฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดแอลกอฮอล์หยาบจากผลของว่านขันหมาก ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่ก่อพิษเช่นกัน

Ref : Chee CF, Lee HB, Ong HC, Ho AS. Photocytotoxic pheophorbide-related compounds from Aglaonema simplex. Chem Biodivers 2005;2(12):1648-55.