คำถาม : วิธีการหา sennoside
  • อยากทราบวิธีการหา sennoside สามารถทำได้ด้วยวิธีใดคะ เนื่องจากทางรพ.จะนำยาระบายมะขามแขกของอภัยภูเบศรมาใช้แทน senokot ซึ่ง senokot มีระบุความแรง sennoside B 7.5 mg/tab จึงต้องการทราบมาตรฐานว่าจะมีสารสำคัญใกล้เคียงกันหรือไม่ ขอบพระคุณค่ะ
  • จากคุณ : minarkim
  • Date : 19/5/2560 15:32:00
คำตอบ : วิธีวิเคราะห์สาร sennoside A และ B ในมะขามแขกสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ fluorometry spectrophotometry, HPLC (High Performance Liquid Chromatography), capillary electrophoresis ส่วนใน USP ใช้วิธี fluorometric method ซึ่งจะวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในมะขามแขกออกมาในรูปปริมาณโดยรวมของสารกลุ่ม dianthrone และ anthraquinone glucosides แต่หากต้องการวิเคราะห์ปริมาณสาร sennoside B ตามที่ระบุข้างฉลากนิยมใช้วิธี HPLC ซึ่งรายละเอียดของวิธีการจะมีแตกต่างกันไปในแต่ละงานวิจัย หากมีห้องแลปต้องการวิเคราะห์เอง สามารถสืบค้นรายละเอียดได้จากในวารสารรายงานการวิจัยต่างๆ หรือจากฐานข้อมูลของสำนักงาน แต่หากต้องการส่งตรวจสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานที่รับวิเคราะห์ เช่น ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานบริการวิจัยและงานบริการตรวจวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น