คำถาม : ป่าเฮ่วหมอง
  • ขอข้อมูลสมุนไพร "ป่าเฮ่วหมอง" (ป่าช้าหมองครับ) ครับ
    1.ชื่อวิทยาศาสตร์และชื่ออื่น 2.สรรพคุณ
    3.การรับประทานหรือการใช้งาน
    4.ความเสี่ยงหรืออันตรายจากการใช้งาน

  • จากคุณ : เกษตรกรยุคใหม่
  • Date : 21/4/2560 16:45:00
คำตอบ : ที่สำนักงานมีต้นป่าช้าหมอง ที่มืชื่อหลักเป็นต้นเดียวกับขันทองพยาบาท ค่ะ ซึ่งมีข้อมูลดังนี้
1. ชื่อวิทยาศาสตร์ Suregada multiflora (A.Juss.) Baill.
ชื่อหลัก ขันทองพยาบาท*
ชื่ออื่นๆ กระดูก ขนุนดง ขอบนางนั่ง ขัณฑสกร ขันทอง ข้าวตาก ขุนทอง คุณทอง โจ่ง ช้องรำพัน ดูกไทร ดูกไม้ ดูกหิน ดูกไหล ทุเรียนป่า ป่าช้าหมอง ไฟ มะดูก มะดูกดง มะดูกเลื่อม ยางปลอก ยายปลวก สลอดน้ำ หมากดูก เหมือนโลด เหล่ปอ ฮ่อสะพายควาย

2. สรรพคุณ
ราก แก้ลม แก้ประดง
เปลือก แก้โรคตับพิการ แก้ปอดพิการ แก้กลากเกลื้อน ทำให้เหงือกแข็งแรง
เนื้อไม้ แก้กามโรค แก้ไข้ แก้ประดงผื่นคัน

3-4. ข้อมูลการวิจัยในคนในการรับประทานยังไม่มีนะคะ