คำถาม : เนียมหูเสือ
  • อยากทราบวิธีสกัดใบเนียมหูเสือค่ะ และใช้วิธีไหนสกัดจะได้น้ำมันหอมระเหยมากสุดค่ะ
  • จากคุณ : วราภรณ์
  • Date : 21/4/2560 16:39:00
คำตอบ : วิธีทำใช้สกัดน้ำมันหอมระเหย ส่วนใหญ่ จะใช้วิธีการกลั่นด้วยน้ำหรือการกลั่นด้วยไอน้ำ โดยจะนำสมุนไพรมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนำไปสกัดด้วยชุดเครื่องกลั่นด้วยน้ำหรือกลั่นด้วยไอน้ำ จะได้น้ำมันหอมระเหยซึ่งอาจมีน้ำปนมา รอให้น้ำมันหอมระเหยแยกจากชั้นน้ำ และแยกชั้นน้ำออก แล้วกำจัดน้ำที่เหลือเพียงเล็กน้อยออกจากน้ำมันหอมระเหยด้วยแมกนีเซียมซัลเฟตหรือโซเดียมซัลเฟต ซึ่งเป็นตัวช่วยดูดน้ำออก และกรองแยกสารดูดน้ำออกจากน้ำมันหอมระเหยอีกครั้ง