คำถาม : สบู่แดง
  • ดิฉันกำลังทำวิจัยในวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS) และมีความสนใจในพืชสบู่แดง (Jatropha gossypifolia L.) นี้ จากการหาข้อมูลงานวิจัย พบงานวิจัยในต่างประเทศ ระบุถึงประโยชน์ทางยาของการแพทย์พื้นบ้าน เช่น ในใบ ใช้ต้มเป็นยาระบาย แก้ผื่นแดง คัน แก้โรคบิด แก้ฝีฝักบัว ส่วนงานวิจัยภายในประเทศพบว่ามีข้อมูลน้อยมากๆ ค่ะ จึงอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชชนิดนี้ เช่น การทดสอบฤทธิ์ทางยา, การทดสอบความเป็นพิษ ของพืชชนิดนี้ค่ะ
  • จากคุณ : PIMDAOW
  • Date : 14/3/2560 16:17:00
คำตอบ : ขณะนี้มีข้อมูลงานวิจัยของสบู่แดงเพียงเล็กน้อย การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาส่วนใหญ่เป็นการทดสอบในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง โดยมีรายงานว่าน้ำมันจากใบและลำต้นมีฤทธิ์ต้านอนมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรีย (1) สารสกัดจากใบ เปลือกต้น และรากมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase และ butyrylcholinesterase (2) สารสกัดหยาบจากใบมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดในหนูทดลอง (3) สารสกัดหยาบจากมีฤทธิ์ในการยับยั้งแมลง (4) และมีรายงานความเป็นพิษเฉียบพลันในปลาหางนกยูงโดยมีค่า LC50 อยู่ที่ 3,100 ppm. (5) เป็นต้น สามารถหางานวิจัยของสบู่แดงได้จากฐานข้อมูลต่างๆ เช่น pubmed, sciencedirect และ scifinder หรือสามารถค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองจากฐาน Pharm ของสนง.ข้อมูลสมุนไพร http://medplant.mahidol.ac.th/pharm/search.asp
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2354-4327, 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316 ค่ะ

Ref :
1.Okoh SO, Iweriebor BC, Okoh OO, Nwodo UU, Okoh AI. Antibacterial and antioxidant properties of the leaves and stem essential oils of Jatropha gossypifolia L. Biomed Res Int 2016;2016:9392716.
2.Saleem H, Ahmad I, Shahid MN, Gill MS, Nadeem MF, Mahmood W, et al. In vitro acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitory potentials of Jatropha gossypifolia plant extracts. Acta Pol Pharm 2016;73(2):419-23.
3.Granados S, Balcázar N, Guillén A, Echeverri F. Evaluation of the hypoglycemic effects of flavonoids and extracts from Jatropha gossypifolia L. Molecules 2015;20(4):6181-93
4.Phowichit S, Buatippawan S, Bullangpoti V. Insecticidal activity of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae) and Cleome viscosa L. (Capparidacae) on Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae). Toxicity and carboxylesterase and glutathione-S-transferase activities studies. Commun Agric Appl Biol Sci 2008;73(3):611-9.
5.Khumrungsee N, Pluempanupat W, Kainoh Y, Saguanpong U, Bullangpotin V. Toxicity of ethyl acetate extract from Jatropha gossypifolia senescent leaves against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) and Meteorus pulchricornis (Hymenoptera: Braconidae). Commun Agric Appl Biol Sci 2010;75(3):405-10.