คำถาม : ต้มตะไคร้กับว่านกาบหอย
  • ต้องการทำน้ำสมุนไพรดื่ม โดยต้มตะไคร้กับว่านกาบหอยพร้อมกันได้หรือไม่
  • จากคุณ : วรภัทร
  • Date : 24/2/2560 16:24:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานการวิจัยถึงการเกิดปฏิกิริยาของฤทธิ์ทางยาระหว่างสมุนไพรสองชนิดนี้ (herb-herb interaction) ว่ามีผลเสริมฤทธิ์หรือหักล้างกัน อย่างไรก็ตาม การนำสมุนไพรมาต้มร่วมกันให้สังเกตดูสี กลิ่น และรสชาติของน้ำสมุนไพรว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด และยังน่ารับประทานอยู่หรือไม่ค่ะ