คำถาม : ยาสีฟันสมุนไพร
  • สมมุติว่ามีความสนใจ อยากจะประกอบธุรกิจผลิตยาสีฟัน โดยชูจุดเด่นว่าเป็นยาสีฟันทำจากสมุนไพรธรรมชาติแท้ 100% ยาสีฟันของผมก็จะไม่สามารถผสมสาร Sodium Fluoride หรือ SLS ได้เลยใช่ไหมครับ? ถ้าผมโฆษณาไปว่า สินค้าของผมนั้นคือยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติแท้ 100% แต่... ผมดันผสมใส่ทั้งสองตัวนี้ ลงไป ผมจะมีความผิดฐานหลอกลวงผู้บริโภคหรืออะไรไหมครับ ขอบคุณครับ
  • จากคุณ : Tapia
  • Date : 31/1/2560 15:44:00
คำตอบ : ยาสีฟันสมุนไพรคือยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรล้วน ไม่สามารถเพิ่มเติมสารเคมีอื่นได้ แต่หากคุณจดแจ้งเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติก็สามารถเพิ่มเติมส่วนผสมอื่นๆ ได้ตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสาร Sodium Fluoride เป็นสารที่ใช้เพื่อป้องกันฟันผุ ส่วน Sodium Lauryl Sulfate หรือ SLS นั้นเป็นสารลดแรงตึงผิวและทำให้เกิดฟอง ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดนี้ เป็นสารเคมีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่อนุญาตให้ใช้ได้ในยาสีฟัน ดังนั้นถ้าให้ถูกต้องควรระบุว่าเป็น “ยาสีฟันที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ”

ยาสีฟันจัดเป็นเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 หากต้องการผลิตเพื่อจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันสูตรใดต้องทำการจดแจ้งเลขทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และระบุส่วนประกอบอย่างละเอียด สำหรับรายละเอียดการจดแจ้งและขึ้นทะเบียนนั้น สามารถขอคําแนะนําเบื้องต้นได้ที่ฝ่ายให้คําแนะนําด้านเครื่องสําอาง ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (one stop service) โทร 0-2590-7441 ค่ะ