คำถาม : ต้นหนาดดอย
  • ต้นหนาดดอย (Winged Spermatowit) ขอทราบสรรพคุณด้านสมุนไพรรักษาโรคของต้นหนาดดอย และขอทราบข้อมูลด้านการใช้ในการเกษตรว่าสามารถนำมาใช้เป็นสมุนไพรกำจัดโรคหรือแมลงในพืชได้หรือไม่ หากได้จะสามารถนำมาใช้กำจัดโรคหรือแมลงชนิดไหนได้และสารออกฤทธิ์คืออะไรครับ
  • จากคุณ : เกษตรกรยุคใหม่
  • Date : 11/1/2560 15:32:00
คำตอบ : ต้นหนาดดอย หรือ Laggera pterodonta (DC.) Sch.Bip. ex Oliv. สรรพคุณพื้นบ้าน ใช้ทั้งต้นผสมเหง้าไพลและขมิ้นตำแล้วหมกไฟให้ร้อนพอกแห้ฝีหนอง ชาวเขาใช้ทั้งต้นทาแก้ปวดท้อง ยอดอ่อนตำเป็นยานวด หรือต้นน้ำดื่มบรรเทาอาการหวัด สำหรับข้อมูลด้านการเกษตร มีรายงานในประเทศแคเมอรูน ทดสอบนำต้นหนาดดอยไปใช้ป้องกันแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวของธัญพืชที่เก็บไว้ในยุ้งฉาง พบว่าเมื่อนำต้นหนาดดอยแห้งมาวางสลับชั้นกับธัญพืชในยุ้งฉาง น้ำมันหอมระเหยจากส่วนใบสามารถไล่แมลงได้ดี ต้นหนาดดอยมีคุณสมบัติช่วยกำจัดศัตรูพืช เนื่องจากมีน้ำมันหอมระเหย ซึ่งประกอบด้วย n-Triacontane (~43%), Dimethoxydurene (~9%), Caryophyllene oxide (~7%), Linoleoyl chloride (~7%), oleic acid (~4%), gamma-Eudesmol (~4%), 2,6,10-trimethylundeca-1,3,diene (~3%) and n-Dotriacontane (~3%)