คำถาม : ต้องการผลิตน้ำมันนวดจากสมุนไพร
  • ถ้าต้องการผลิตน้ำมันนวดจาก ย่านาง เปล้าใหญ่ ตะไคร้หอม ไพล อ่อมแซบ หยวกกล้วย เถาวัลย์เปรียง ควรใช้สารละลายอะไรสกัดบ้าง และสัดส่วนเป็นอย่างไรคะ
  • จากคุณ : นพวรรณ
  • Date : 5/1/2560 13:38:00
คำตอบ : การจะนำสมุนไพรลงไปผสมในน้ำมันนวดนั้นควรคำนึงถึงสารสำคัญและสรรพคุณที่คุณต้องการจากสมุนไพรรวมทั้งต้องศึกษาจากการใช้แบบดั้งเดิมและงานวิจัยที่ทำการศึกษาแล้วนำมาประยุกต์ใช้ โดยหลักการคือ สมุนไพรที่ใช้กลิ่นหรือน้ำมันหอมระเหยเป็นสารสำคัญ เช่น ไพล ตะไคร้หอม สามารถสกัดโดยการใช้การกลั่นด้วยไอน้ำ และไพลยังมีการเตรียมในรูปน้ำมันไพลที่ได้จากการทอดเหง้าไพลสดในน้ำมันพืชในอัตราส่วนประมาณ 2 ต่อ 1 ส่วนเถาวัลย์เปรียง สารออกฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกตามระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ สามารถสกัดได้โดยใช้ 50% เอทิลแอลกอฮอล์ ส่วนสมุนไพรอีก 4 ชนิด ได้แก่ ย่านาง เปล้าใหญ่ อ่อมแซ่บ และหยวกกล้วย ยังไม่พบฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาอาการปวด อักเสบ หรือปวดเมื่อย จึงไม่สามารถระบุได้ว่าควรได้สารใดเป็นตัวทำละลาย อย่างไรก็ตามหากต้องการนำสมุนไพรเหล่านี้ไปผสมในน้ำมันนวด ควรเลือกใช้ตัวทำละลายที่เข้ากันได้กับน้ำมัน เช่น แอลออฮอล์มากกว่าการสกัดด้วยน้ำ เพื่อความเข้ากันของผลิตภัณฑ์ หรือต้องกำจัดตัวทำละลายที่ใช้สกัดออกให้หมดก่อน แล้วค่อยหาสารช่วยละลายอื่นๆ ที่ปลอดภัยในการใช้ทาที่ผิวหนัง และเข้ากันได้กับน้ำมันที่ให้เป็นส่วนประกอบในตำรับ

สำหรับสัดส่วนในการนำสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดมาผสมในน้ำมันนวดนั้น ทางสำนักงานไม่สามารถระบุให้ได้ ทางคุณต้องทดลองตั้งสูตร เพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้สมุนไพรแต่ละชนิด โดยคำนึงถึงความคงตัวและยังคงประสิทธิภาพของน้ำมันนวดเป็นหลักค่ะ