คำถาม : มะม่วงหาวมะนาวโห่
  • อยากทราบว่า มีงานวิจัยที่หาสารอาหารของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในปริมาณ 100 กรัมบ้างไหมค่ะ
  • จากคุณ : ณัฐวรรณ
  • Date : 5/1/2560 13:37:00
คำตอบ : คุณค่าทางอาหาร พบว่าในผลสุกประกอบด้วยแคโลรี 745 - 753 กิโลแคลอรี/กก. ความชื้น 83.17 - 83.24% โปรตีน 0.39 - 0.66% ไขมัน 2.57 - 4.63% คาร์โบไฮเดรต 0.51 - 0.94% น้ำตาล 7.35 - 11.58% เส้นใย 0.62-1.81% วิตามินซี 9 - 11 มก./100 ก.

อ้างอิงจาก : บทความเรื่องมะนาวไม่รู้โห่ จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 29 (1)