คำถาม : วิธีการสกัดสมุนไพรต่างๆโดยการ evaporation
  • 1 ขอวิธีการสกัดสมุนไพรต่างๆโดยการ evaporation ด้วยเอทานอล 85% อย่างละเอียด
    2 สกัดออกมาแล้ว 100 ml จะได้สารสกัดกี่ ml
    3 ความดันในการสกัดมีผลต่อสารในพืชไหม สามารถลดความดันต่ำสุดได้เท่าไหร่
    4. ในการสกัดปริมาตร 300 ml ต้องใช้เวลาสกัดกี่ชม. ใช้ขวดขนาด 1000 ml

  • จากคุณ : กนกพร
  • Date : 21/12/2559 11:30:00
คำตอบ : 1. การ evaporation เป็นวิธีการแยกเอาตัวทำละลายซึ่งในที่นี้ คือ 85% เอทานอล ออกจากสารสกัด ไม่ใช่วิธีการสกัดสมุนไพร โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) โดยตัวทำละลายที่ละลายสารที่สนใจ จะถูกทำให้กลายเป็นไอ ด้วยระบบสูญญากาศจาก pump และให้ความร้อนแก่สารละลายตัวอย่าง เพื่อทำให้การกลายเป็นไอง่ายขึ้น (การลดความดันในระบบจะช่วยลดอุณหภูมิของจุดเดือดของตัวทำละลาย ทำให้ใช้อุณหภูมิต่ำลงและทำให้ตัวทำละลายระเหยได้ เพราะฉะนั้นสารสำคัญก็จะไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนที่สูงเกินไป) จากนั้นไอสารละลายจะผ่าน condenser ที่มีระบบหล่อเย็น ทำให้ไอสารควบแน่นกลายเป็นของเหลว ไหลลงสู่ receiving flask และสามารถนำตัวทำละลายที่แยกออกมาใด้กลับไปใช้สกัดสารจากพืชใหม่ได้

2. เมื่อแยก 85%เอทานอล ออกไป ก็จะได้สารสกัดสมุนไพรที่มีความเข้มข้นขึ้น หรือเรียกว่า สารสกัดหยาบ (crude extract) ส่วนจะได้ปริมาณของสารสกัดหยาบ (%yield) เท่าใดขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของสมุนไพรสดหรือแห้งที่นำมาสกัด

3. ความดันไม่มีผลต่อสารในพืช แต่มีผลต่อตัวทำละลาย และความดันที่ลดลงขึ้นอยู่กลับอุณหภูมิของ water bath และชนิดของตัวทำละลายที่ต้องการแยกออก

4. ถ้าปรับอุหภูมิและความดันดีๆ ก็ใช้เวลาระเหยตัวทำละลายออกไม่ถึงชั่วโมงคะ