คำถาม : วิธีสกัดเปลือกส้ม
  • อยากได้วิธีสกัดเปลือกส้มให้ได้สารที่อยู่ในเปลือกส้ม โดยไม่มีสารที่ช่วยสกัดเจือปน รบกวนบอกวิธีเอาสารที่ช่วยในการสกัดออกด้วยนะครับ
  • จากคุณ : สมชาย
  • Date : 9/12/2559 15:43:00
คำตอบ : สารหลักที่พบในเปลือกส้ม จะเป็นน้ำมันหอมระเหย และสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ วิธีการสกัดจะขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่ต้องการสกัด เช่น
- น้ำมันหอมระเหยจะใช้วิธีกลั่นด้วยไอน้ำ ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการกลั่นแล้ว จะได้ชั้นของน้ำมันหอมระเหยแยกกันอยู่กับชั้นน้ำ ก็แยกเอาน้ำมันหอมระเหยออกมาได้ ซึ่งอาจมีน้ำปนมา ทำการแยกน้ำออกจากน้ำมันหอมระเหยด้วยแมกนีเซียมซัลเฟตหรือโซเดียมซัลเฟต ซึ่งเป็นตัวช่วยดูดน้ำออก
- กลุ่มฟลาโวนอยด์จะใช้การสกัดด้วยตัวทำละลาย เช่น เมทานอล เอทานอล เป็นต้น ทำการสกัดโดยแช่หรือหมักในตัวทำละลาย ทิ้งไว้ค้างคืน แล้วกรอง และนำสารละลายที่ได้ไปทำการแยกตัวทำละลายออกจากสารละลาย โดยใช้เครื่องระเหยความดันต่ำ (Rotary evaporator) หรือตั้งบนหม้ออังไอน้ำ (water bath) จะได้สารสกัดแห้งที่ปราศจากตัวทำละลาย อย่างไรก็ตามการตั้งบนหม้ออังไอน้ำอาจทำให้สารบางชนิดสลายตัวได้เนื่องจากใช้ความร้อนสูงกว่า rotary evaporator