คำถาม : แมงลักคา
 • ขอสอบถามเรื่องการใช้ "แมงลักคา" (แมงลักป่า , กะเพราผี) ด้านการเกษตรครับ
  1.ทราบว่าสามารถใช้ในการกำจัดแมลงได้ แต่ไม่ทราบว่าเป็นแมลงชนิดไหน ออกฤทธิ์ต่อส่วนไหน กับแมลงอะไรบ้างครับ
  2.ทราบว่ากำจัดเชื้อราก่อโรคในพืชได้ แต่ไม่ทราบว่าตัวไหนบ้างครับ
  3.ทราบว่ามีการใช้ฆ่าเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียบางชนิดได้ สามารถใช้กับเชื้อก่อโรคในพืชได้หรือไม่ และใช้กับตัวไหนได้บ้างครับ
  4.สารออกฤทธิ์ที่ส่งผลในข้างต้นมีชื่ออะไรบ้างครับ

 • จากคุณ : เกษตรกรยุคใหม่
 • Date : 18/11/2559 16:00:00
คำตอบ : ข้อ 1. สาร phenolic จากเมล็ดแมงลักคา สามารถกําจัดแมลงวันผลไม (Bactrocera dorsalis (Hendel ได้ดีกว่าสารสกัดจากใบ

ข้อ 2. น้ำมันจากใบของต้นแมงลักคา ได้แก่ สาร 1, 8-cineole (44.4%), β-pinene (11.7%), β -caryophyllene (10.0%), camphene (5.7%) และ β-Myrcene (5.3%) มีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในพืช แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นเชื้อราชนิดใด นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยว่าสารสกัดของแมงลักคา สามารถต้านเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ที่ก่อให้เกิดโรคบนผลมะม่วงด้วย แต่ได้ผลระดับปานกลางเท่านั้น

ข้อ 3. มีงานวิจัยว่าสารสกัดจากใบแมงลักสามารถต้านเชื่อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris ที่ก่อให้เกิดโรคในพืชได้ แต่ไม่มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับต้านเชื้อไวรัส

ข้อ 4. ข้อ 1 กับ ข้อ 3 ในรายงานไม่ได้ระบุชื่อสารที่ออกฤทธิ์ มีข้อ 2 ข้อเดียวค่ะที่ระบุ