คำถาม : ว่านหางจระเข้
  • ทำไมพืชส่วนใหญจะทำให้แห้งก่อนการสกัดคะ เช่นการสกัดสาร Aloin ในว่านหางจระเข้ เมือสกัดจากว่านหางจระเข้แห้งสามรถสกัดสารAloinได้ดีกว่าว่านหางจระเข้สด
  • จากคุณ : โนรียะห์
  • Date : 4/11/2559 16:04:00
คำตอบ : โดยปกติสมุนไพร สามารถสกัดได้ทั้งแห้งและสด แต่ที่ทำให้แห้งก่อนอาจเป็นเพราะว่าได้สมุนไพรมาจำนวนมาก ต้องทำให้แห้งก่อน เพราะถ้าสกัดสด แล้วไม่ทันจะเสี่ยงต่อการขึ้นรา และสมุนไพรอาจเน่าเสียได้ ส่วนว่านหางจระเข้ส่วนใหญ่นิยมสกัดสดมากกว่าการสกัดแห้งนะคะ เนื่องจากมีสารสำคัญบางอย่างในว่านหางจระเข้ที่ไม่คงตัว aloctin A และ aloctin B ส่วนถ้าต้องการสกัดสาร aloin ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในส่วนน้ำยางสีเหลือง และละลายไม่ดีในตัวทำละลายที่มีน้ำอยู่ ดังนั้นการสกัดขณะสดซึ่งในเนื้อใบหรือวุ้นในใบมีองค์ประกอบของน้ำอยู่มาก ดังนั้นหากการสกัดมีส่วนวุ้นจากใบซึ่งมีสารที่ลักษณะเป็นเมือกจะละลายน้ำได้ดี เมือกนั้นจะรบกวนการสกัดสาร aloin ประกอบกับน้ำที่มีอยู่ทำให้การละลายของสาร aloin ออกมาได้น้อยลง ทำให้สกัดสาร aloin ได้น้อยกว่าการสกัดแห้งด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม