คำถาม : การกลั่นน้ำมันหอมระเหย
  • hydro-distillation with a clevenger-type apparatus วิธีการสกัดเป็นอย่างไรคะขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : ขนิษฐา
  • Date : 28/10/2559 11:00:00
คำตอบ : Hydrodistillation (Water distillation) คือ การกลั่นน้ำมันหอมระเหย ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า clevenger-type apparatus ด้วยการต้มกับน้ำวิธีนี้ใช้กับพืชซึ่งไม่ถูกทำลายเมื่อต้ม ทำโดยการต้มพืชในน้ำในภาชนะที่ต่อกับ condenser น้ำมันจะระเหยไปพร้อมกับไอน้ำ แล้วกลั่นตัวพร้อมกับหยดน้ำลงในภาชนะ แล้วเกิดการแยกชั้น จนสามารถแยกน้ำมันออกมาได้