คำถาม : การสกัดสมุนไพร
  • อยากทราบความแตกต่างของการสกัดสมุนไพรด้วยการกลั่นด้วยไอน้ำ กับ Rotary evaporator แตกต่างกันอย่างไร
  • จากคุณ : กัณฑ์ลดา
  • Date : 28/10/2559 10:44:00
คำตอบ : - การกลั่นด้วยไอน้ำ เป็นวิธีการสกัดสารออกจากของผสม โดยใช้ไอน้ำเป็นตัวทำละลาย วิธีนี้ใช้สำหรับแยกสารที่ละเหยง่าย ไม่ละลายน้ำ และไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำออกจากสารที่ระเหยยาก ใช้สกัดสารระเหยง่ายออกจากสารระเหยยาก ตัวอย่างการแยกสารโดยการกลั่นด้วยไอน้ำได้แก่การแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากส่วนต่างๆของพืช น้ำมันหอมระเหยกลายเป็นไอแยกออกมาพร้อมกับไอน้ำเมื่อทำให้ไอของของผสมควบแน่นโดยผ่านเครื่องควบแน่นก็จะได้น้ำและน้ำมันหอมระเหยปนกันแต่แยกชั้นกันอยู่ทำให้สามารถแยกเอาน้ำมันหอมระเหยออกจากน้ำได้ง่าย

- Rotary evaporator เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลว โดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ในสารละลาย ตัวทำละลายที่ละลายสารที่พิจารณาจะถูกทำให้กลายเป็นไอ ด้วยระบบสูญญากาศจาก pump และให้ความร้อนแก่ตัวอย่าง เพื่อทำให้การกลายเป็นไอง่ายขึ้น จากนั้นไอสารละลายจะผ่าน condenser ที่มีระบบหล่อเย็น ทำให้ไอสารควบแน่นกลายเป็นของเหลว