คำถาม : การสกัดจิงจูฉ่าย
  • อยากรู้ว่าเราสามารถใช้เอทานอล สกัดสารจากจิงจูฉ่ายได้หรือป่าว เเล้วเอทานอลมันดีที่สุดไหมในการสกัด
  • จากคุณ : เขมินทรา
  • Date : 21/10/2559 13:14:00
คำตอบ : - สามารถใช้เอทานอลสกัดจิงจูฉ่ายได้ค่ะ

- โดยทั่วไปแล้วการสกัดสารสำคัญออกจากพืชแต่ละชนิดมีวิธีการจำเพาะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางเคมีของสารที่ต้องการสกัด โดยทั่วไปในการเลือกตัวทำละลายจะพิจารณาจากคุณสมบัติความมีขั้วที่คล้ายคลึงของสารที่ต้องการสกัดและตัวทำละลาย โดยตัวทำละลายต้องละลายสารที่ต้องการออกมากที่สุดและไม่ละลายสารที่ไม่ต้องการออกมา (selectivity) ในกรณีเอทานอล จัดเป็นสารกลุ่มที่มีขั้วปานกลาง จึงนิยมใช้ในการสกัดสารเบื้องต้น เพราะสามารถสกัดได้ทั้งสารที่มีขั้วและสารที่ไม่มีขั้วออกมาได้ มีความสามารถละลายสารได้กว้างขวาง และค่อนข้างปลอดภัยกว่าตัวทำละลายชนิดอื่น