คำถาม : ยาหอม
  • ยาหอม แนะนำให้ใช้ในเด็กอายุกี่ขวบขึ้นไปคะ และในหญิงให้นมบุตรสามารถใช้ได้หรือไม่คะ
  • จากคุณ : มินอา
  • Date : 21/10/2559 13:12:00
คำตอบ : จากคำแนะนำการใช้ยาหอมในคู่มือการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่ได้ระบุถึงการห้ามใช้ในเด็กและสตรีมีครรภ์ และยังไม่พบรายงานความเป็นพิษในเด็กหรือหญิงให้นมบุตร อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กเล็กมากที่ยังไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ รวมถึงหญิงที่อยู่ระหว่างให้นมบุตรเนื่องจากยาเหล่านี้จะสามารถส่งต่อทารกผ่านทางน้ำนมได้ค่ะ