คำถาม : สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร
  • ดิฉันได้รับงานปัญหาวิจัยพิเศษ และเลือกที่จะทำหัวข้อนี้ ดิฉันจึงใคร่ขอรบกวนทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งข้อมูลชื่อพืชสมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร รวมถึงหากมีค่าใช้จ่ายทางด้านเกี่ยวกับข้อมูลโปรดแจ้งมาทางอีเมลล์นี้ด้วยค่ะ
  • จากคุณ : กานต์ธิดา
  • Date : 29/9/2559 16:16:00
คำตอบ : คุณสามารถสืบค้นรายชื่อพืชที่มีฤทธิ์ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้จากฐานข้อมูล PHARM บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน โดยเลือกสืบค้นในหัวข้อ biological activity และใช้คีย์เวิร์ดในการสืบค้นคือ Antiulcer activity, Gastric secretory inhibition, Antihelicobacter activity เป็นต้น

ซึ่งเมื่อคุณสืบค้นขั้นตอนดังกล่าว จะปรากฏรายชื่อพืชสมุนไพรที่มีรายงานการวิจัยทั้งหมด แต่คุณจะไม่สามารถเข้าถึงตัวเอกสารงานวิจัยต้นฉบับได้ เพราะข้อมูลในส่วนนี้ทางสำนักงานฯ คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ โดยหากเป็นการขอรับบริการจากหน่วยงานราชการ จะคิดค่าบริการในการขอเอกสารงานวิจัยคือ เริ่มต้น 10 ไฟล์แรก ราคา 50 บาท (เกินจากนั้นคิดเพิ่มเรื่องละ 2 บาท) หากเป็นหน่วยงานจากเอกชนคิดค่าบริการ เริ่มต้น 10 ไฟล์แรก ราคา 100 บาท (เกินจากนั้นคิดเพิ่มเรื่องละ 2 บาท) ค่ะ