คำถาม : ปลาไหลเผือก
  • อยากทราบว่ากินปลาไหลเผือก มีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างการหรือไม่
  • จากคุณ : สุภาพร
  • Date : 29/9/2559 16:12:00
คำตอบ : สารสำคัญที่ออกฤทธิ์ในปลาไหลเผือกคือสารที่มีรสขมกลุ่ม quassinoids ซึ่งหากได้รับในปริมาณที่พอดีก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่หากได้รับมากเกินไปก็อาจก่อให้เกิดโทษได้ ซึ่งข้อควรระวังและอาการข้างเคียงจากการรับประทานปลาไหลเผือกมีดังนี้
1. ไม่ควรใช้ในปริมาณสูงมากเกินไป และใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน (ไม่ควรเกิน 400 มก./วัน และติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน) เพราะอาจส่งผลเสียต่อตับได้
2. ระมัดระวังการใช้ร่วมกับยารักษาโรคเบาหวาน เพราะอาจเสริมฤทธิ์ยาจนทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
3. ระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาสลายลิ่มเลือดหรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดเช่น แอสไพริน เพราะอาจเสริมฤทธิ์ยาจนทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
4. ผู้ป่วยที่ใช้ยารักษาความดันโลหิตสูง propanolol ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากมีรายงานการวิจัยระบุว่า สารสกัดรากปลาไหลเผือกมีผลยับยั้งการดูดซึมของยาดังกล่าว
5. หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และเด็กเล็กไม่ควรรับประทาน เนื่องจากยังไม่มีรายงานความปลอดภัย
6. มีผู้ใช้บางรายระบุว่า หลังจากรับประทานทำให้นอนไม่หลับ