คำถาม : พืชสมุนไพรในประเทศไทยที่มีฤทธิ์ในการปกป้องตับ
  • อยากทราบรายชื่อ พืชสมุนไพรในประเทศไทย ที่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ในการปกป้องตับ
  • จากคุณ : อังกฤษ
  • Date : 29/9/2559 16:07:00
คำตอบ : พืชสมุนไพรในประเทศไทย ที่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ในการ ปกป้องตับเช่น สมอไทย กะเม็ง คำฝอย ปัญจขันธ์ เป็นต้น คุณสามารถสืบค้นรายชื่อพืชที่มีการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ปกป้องตับเพิ่มเติมได้จากฐานข้อมูล PHARM บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานฯ โดยเลือกสืบค้นในช่อง biological activity โดยใช้คีย์เวิร์ดในการค้นหาคือ Antihepatoxic หรือ hepatoprotective ค่ะ