คำถาม : สารในเปลือกกล้วย
  • สอบถามเกี่ยวกับสารในเปลือกกล้วยที่ช่วยลดอาการคันและแพ้หลังจากยุงกัด ว่าเป็นสารอะไร แล้วมีวิธีสกัดอย่างไร สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะ
  • จากคุณ : ภัทรานิษฐ์
  • Date : 24/8/2559 17:33:00
คำตอบ : เปลือกกล้วย จะประกอบด้วยสารหลายกลุ่ม ได้แก่ แทนนิน ไฟเบอร์ สารกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ เช่น เพคติน นอกจากนี้มีสารในกลุ่ม steroid เช่น cholesterol สารในกลุ่ม triterpene เช่น cycloartenol เป็นต้น แต่ยังไม่พบรายงานว่าสารใดในเปลือกกล้วยที่ช่วยลดอาการคัน และอาการแพ้หลังจากยุงกัด หากสนใจข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติมของเปลือกกล้วย สามารถมาสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลงานวิจัยที่รองรับการตีพิมพ์ เช่น www.pubmed.com, www.sciencedirect.com หรือมาสืบค้นได้ที่สำนักงาน ในวันและเวลาราชการค่ะ